ایسیو پراید- کامپیوتر پراید- کارایدک

کامپیوتر (ECU ) پراید شامل سنسور هایی می باشد که این سنسورها به موتور متصل میباشند، وضعیت و عملکرد خودرو را هر لحظه مورد بررسی قرار می دهد و با توجه به شرایط کنونی خروجی ها و دستور هایی را برای انژکتور، شمع و … اعمال میکند.

با توجه به نوع کامیپوتر خودرو ها تعداد سنسور ها متفاوت می باشد، هرچه تعداد سنسور ها بیشتر باشد کامپیوتر ماشین شرایط موتور را بهتر درک می کند و در نتیجه پاسخ های بهتری نیز برای عملکرد خوب خودرو به قسمت های لازم ارائه میکند.

سنسورهای مختلف کامپیوتر (ECU ) پراید

همانطور که اشاره شد هر کامپیوتر خودرو وظیفه کنترل سنسورهای مختلف خودرو را دارا میباشد. معمولا هر خودرو از تعدادی سنسور اصلی تشکیل شده است که در زیر این سنسور ها را معرفی می نماییم :

👈سنسور اکسیژن
👈سنسور فشار داخل مانیفولد یا MAP
👈سنسور TPS یا موقعیت دریچه گاز
👈سنسور دمای آب
👈سنسور دمای هوا
👈سنسور ضربه
👈سنسور دور موتور
این سنسور ها هر کدام اطلاعاتی را به ایسیو خودرو خبردهی می کنند که کامپیوتر با استفاده از آنها شرایط کنونی خودرو را درک کرده و سپس با استفاده از این اطلاعات بخش های مختلف خودرو را کنترل خواهد نمود.

کامپیوتر (ECU ) پراید

بازگشت به بالای صفحه